Strukturer, processer och styrning för att skapa effektivitet och lönsamhet.

Screenshot 2014-09-21 20.10.43.png

PROCESSOPTIMERING

Kostnadseffektivt genomförande inom ramar för budget, deadlines och kvalitet

 • Aktivitets-/ansvarsbeskrivning
 • Samspel mellan avdelningar
 • Tidsoptimering
 • Tydlighet i organisationen

SORTIMENTSSTRATEGI

Nyckeln i det moderna företaget för att nå lönsamhet. 

 • Balans i erbjudandet
 • Prisstrategi med konkurrenskraft
 • Kategorisering och definition av produktens roll
 • Tydligare varumärke

LEVERANTÖRSUTVÄRDERING

För att sourca, utveckla och behålla de bästa leverantörerna.

 • Riktad sourcingstrategi
 • Nyckeln till ökade brutto marginaler
 • Kvalitetssäkring
 • Leveranssäkerhet

EKONOMI

Kombinera kreativa processer med ekonomisk styrning och öka lönsamheten.

 • Branchanspassad budgetplanering
 • Likviditetsplanering
 • Tydlig rapportering och nyckeltalsuppföljning
 • Löpande drift av ekonomifunktionen

Screenshot 2014-09-21 19.49.55.png

BEMANNING

Saknar du rätt kompetens i ditt team tillfälligt eller permanent för att kunna genomföra förbättringar långsiktigt?

 • Interimslösningar
 • Ledarfunktioner 
 • Löpande resurser 

Screenshot 2014-09-21 20.17.03.png

HOW ANALYTICS

Genomlysning av befintliga eller kommande investeringar för att kunna bedöma bästa möjliga tillväxt.

 • Skräddarsydd och branchanpassad due diligence.
 • Analys och beslutsunderlag  av bolag utifrån vår modell.

PRODUKTIONSPLANERING

Ledtider

 • Produktkalkyl
 • Produktionsplanering
 • Förhandling
 • Produktutveckla

FÖRSÄLJNING

Utveckling av befintliga och potentiella försäljningskanaler  på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt.

 • Wholesalestrategier med agenter/distributörer/egen regi
 • Internationell expansion
 • Coachning wholesale
 • Butiksetablering

STYRELSE / ADVISORY BOARD

Strategisk rådgivning från experter med lång, operativ erfarenhet och specialistkompetens

 • Organisation
 • Finansieringsfrågor
 • Sortiment
 • Produktion
 • Wholesale
 • Retail
 • Marketing